Sākums Jaunumi Atklātas Neatliekamās medicīnas centra izremontētās telpas

Atklātas Neatliekamās medicīnas centra izremontētās telpas

17.01.2023.

Liepājas Reģionālajā slimnīcā 16. janvārī atklāja paplašinātās un atjaunotās Neatliekamās medicīnas centra telpas. 2022. gadā ir veikta slimnīcas struktūras pilnveidošana, reorganizējot Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļu, izveidojot Neatliekamās medicīnas centru, kura sastāvā ir Uzņemšanas nodaļa, Observācijas nodaļa un Intensīvās terapijas nodaļa. Savukārt Anestezioloģijas nodaļa ir iekļauta Operāciju bloka sastāvā.

Reorganizācija veikta nolūkā nodrošināt pēctecīgu ārstniecības procesu, pielietojot mūsdienīgu neatliekamās medicīnas koncepciju. Tādējādi pilnveidotas ārstniecības personāla prasmes, pielāgota infrastruktūra, padarot ārstēšanas procesu multimodālu, kura centrā ir pacients. Reorganizācijas rezultātā pacients iegūst profesionālu, kvalitatīvu, efektīvu ārstniecību, kas ir uz pacientu orientēts un pacientam drošs process. Pielāgotās telpas un darbinieku kvalifikācija ļauj sniegt palīdzību lielākam pacientu skaitam.

Neatliekamās medicīnas centrā notiek divu universitāšu un koledžas studentu un ārstu speciālistu apmācības.

Atklāšanas pasākumā Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš norādīja, ka Liepājas Reģionālā slimnīca ir vadošais veselības aprūpes centrs Kurzemē. “Tagad, ienākot svaigi rekonstruētās, mūsdienīgi aprīkotās telpās, to uzskatāmi varam arī redzēt, jo jebkuras slimnīcas uzņemšanas nodaļa kalpo par slimnīcas vizītkarti. Jaunais Neatliekamās medicīnas centrs, kurā apvienojas Uzņemšanas, Observācijas un Intensīvās terapijas nodaļa, spēs nodrošināt vēl operatīvāku un pilnvērtīgāku sadarbību pacientu aprūpē starp nodaļām, kā arī pilnveidot personāla prasmes reaģēt akūtās, smagās situācijās. Ieguvēji ir kā mediķi, tā liepājnieki un citu reģionu iedzīvotāji, kuriem nepieciešama medicīniskā palīdzība. Paldies visiem, kas piedalījušies šajā reorganizācijas projektā un palīdzējuši tam īstenoties – kā slimnīcas vadībai un būvniekiem, tā visam slimnīcas personālam!”

UZZIŅAI

Uzņemšanas nodaļas un Observācijas nodaļu pārbūve un telpu atjaunošana veikta ES struktūrfonda līdzfinansētā projekta ietvaros.. Projekta Nr.: 9.3.2.0/17/I/009, sīkāk par projektu skatīt slimnīcas mājas lapā sadaļā “Projekti”. Projekta ietvaros tika veikta vairāku slimnīcas nodaļu pārbūve un atjaunošana, kas tika veikta vairākās kārtās un etapos. Telpu pārbūve tika uzsākta jau 2019.gadā un noslēdzās 2022.gada beigās.

2020.gadā tika izbūvētas un nodotas ekspluatācijā būvprojekta 1.,3.kārta, kas ietver Hemodialīzes, Fizikālās terapijas un ambulatorās daļas telpas, Konsultatīvās nodaļas ārstu kabineti, 2022.gadā izbūvētas būvprojekta 2.kārtas telpas, kas ietver A korpusa A spārnu – 10 tipveida stacionāra nodaļas, un būvprojekta 4.kārtu un NMP telpu atjaunošanu, kas ietver Observācijas un Uzņemšanas nodaļas pārbūvi.


Indra Grase

SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 26591363

indra.grase@liepajasslimnica.lv