Sākums Jaunumi Paziņojums par dalībnieku sapulci

Paziņojums par dalībnieku sapulci

25.09.2023.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu, 70.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk – Sabiedrība) Valde sasauc attālinātu ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 2.oktobrī plkst. 14.00. Dalībnieku sapulce notiks izmantojot videokonferenžu rīku Zoom Meeting.

Pamatojums – izmaiņas Sabiedrības pārvaldes struktūrā saistībā ar Sabiedrībai būtisku notikumu – valdes priekšsēdētājas amata atstāšanu pēc savas iniciatīvas.

Saskaņā ar Komerclikuma 214.1.daļu, dalībniekam ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms dalībnieku sapulces, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) Balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj sabiedrībai nodrošināt dalībnieka identifikāciju;

2) Balsojums tiek saņemts sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības statūtu grozījumi un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.