Sākums Jaunumi Paziņojums par dalībnieku sapulci

Paziņojums par dalībnieku sapulci

26.10.2023.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu, 70.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk – Sabiedrība) Valde sasauc attālinātu ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 1.novembrī plkst. 14.00. Dalībnieku sapulce notiks izmantojot videokonferenžu rīku Zoom Meeting.

Pamatojums – sabiedrības pamatkapitāla palielināšana un atbilstoši statūtu grozījumi, pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 24.augusta lēmumu Nr.270/9 “Par aizņēmumu SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai".

Darba kārtība:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana

2. Sabiedrības statūtu grozījumi un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā