Sākums Jaunumi Paziņojums par dalībnieku sapulci

Paziņojums par dalībnieku sapulci

16.05.2024.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu, 70.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk – Sabiedrība) Valde sasauc dalībnieku sapulci 2024.gada 31.maijā plkst. 11:00. Sapulce tiks organizēta klātienē Slimnīcas ielā 25, 2.stāva Telemedicīnas zālē, kā arī tiks nodrošināta dalība attālināti tiešsaistē, izmantojot elektronisko saziņas līdzekli – Zoom.

Darba kārtība:

  • Dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.
  • Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
  • Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
  • Dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.
  • Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšana.
  • Sabiedrības 2022.gada un 2021.gada nesadalītās peļņas faktiskais izlietojums un priekšlikumi par 2023.gada zaudējuma segšanu.
  • Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2024.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
  • Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
  • Dažādi.