Sākums Jaunumi Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” dalībnieku sapulci

Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” dalībnieku sapulci

11.05.2023.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu un Komerclikuma 214.pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk – Sabiedrība) Valde sasauc dalībnieku sapulci 2023.gada 26.maijā plkst. 11:00. Sapulce tiks organizēta klātienē Slimnīcas ielā 25, 2.stāva Telemedicīnas zālē, kā arī tiks nodrošināta dalība attālināti tiešsaistē, izmantojot elektronisko saziņas līdzekli – Zoom.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.
  2. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
  3. Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
  4. Dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.
  5. Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana.
  6. Sabiedrības 2021.gada un 2020.gada nesadalītās peļņas faktiskais izlietojums un priekšlikumi par 2022.gada pelņas sadali.
  7. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2023.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
  8. Sabiedrības iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
  9. Dažādi

Dokumenti sapulces dalībniekiem (Sabiedrības 2022.gada pārskats, Zvērināta revidenta atzinums par sabiedrības 2022.gada pārskatu, Sabiedrības 2021.gada un 2020.gada nesadalītās peļņas faktiskais izlietojums un priekšlikumi 2022.gada peļņas izlietojumam, Sabiedrības Valdes priekšlikumi 2023.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanai revidentam) un Sabiedrības Padomes ziņojums tiks nosūtīts atsevišķi pēc 16.05.2023. Padomes sēdes.