Sākums Jaunumi Veiksmīgi noslēgušās HYCOR projekta klīniskās aktivitātes Liepājas pētījumu centrā

Veiksmīgi noslēgušās HYCOR projekta klīniskās aktivitātes Liepājas pētījumu centrā

24.08.2023.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu Liepājā veiksmīgi noslēguši projekta GISTAR klīniskās aktivitātes, uz kura bāzes tika īstenots arī projekts HYCOR jeb hibrīda sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam.

GISTAR ir daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni, bet HYCOR ir hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam. Zinātniskais pētījums izstrādāts, lai meklētu jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības samazināšanai augsta riska zonās. Pavisam GISTAR pētījumā iekļauti 11 223 dalībnieki, no tiem 842 – pētījuma centrā Liepājā.

Veseli indivīdi vecumā no 40 līdz 64 gadiem tika aicināti labprātīgi piedalīties zinātniskajā projektā. Pētījuma dalībniekiem tika aizpildīta anketa, kurā apkopoja dzīvesveida faktorus, kā arī iepriekšējās saslimšanas un sūdzības. Daļa dalībnieku, kuri izteica vēlmi piedalīties projektā, tika aicināti piedalīties turpmākajos izmeklējumos. Dalībnieku atlase notika pēc nejaušības principa, bet tiem dalībniekiem, kuriem bija nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība, tika rekomendēts veikt diagnostiskos testus. Atlasīto dalībnieku grupai piedāvāja nodot asins analīzes, lai identificētu kuņģa atrofijas pazīmes (stāvoklis, kam raksturīgs pastiprināts kuņģa vēždraudes risks) un veikt slēpto asins piejaukuma noteikšanas testu izkārnījumos jeb fēcēs (lai atlasītu pacientus ar paaugstinātu kolorektālā vēža risku). Dalībniekiem, kuriem tests bija pozitīvs (novērotas novirzes no normas), tika aicināti veikt endoskopiskos izmeklējumus.

Kopumā 35 pētījuma subjektiem bija indikācijas veikt kolonoskopiju (apakšējo endoskopiju) sakarā ar pozitīvo slēpto asiņu testu; 23 no tiem izmeklējumu veikuši. Savukārt, augšējo endoskopiju bija aicināti veikt 22 pētījuma dalībnieki; 16 no tiem izmeklējumu ir veikuši. Visi pētījuma dalībnieki bija informēti par savu endoskopisko atradni, pēc nepieciešamības, tika nosūtīti pie atbilstoša specialista.

No 842 iedzīvotājiem, kas līdz šim piedalījušies pētījumā, 206 atklāja kuņģī mītošo un kuņģa vēža attīstību veicinošo baktēriju Helicobacter pylori. Šādos gadījumos pētījuma dalībniekiem tika nozīmēta minētās baktērijas izskaušanas jeb eradikācijas terapija, ko pētījuma dalībnieki turpinās saņemt līdz augusta beigām.

Papildus tam Liepājas pētījumu centrā pētījuma dalībnieki veica īpašu izelpas mērījumu hibrīda izelpas analizatorā. Šīs aktivitātes mērķis bija izstrādāt matemātisku modeli kolorektālā vēža noteikšanai un novērtēt speciāli izstrādātās iekārtas sensoru veiktspēju šīs slimības noteikšanai. Lai gan šobrīd ar šo iekārtu nav iespējams noteikt precīzu saslimšanas diagnozi, šobrīd ar to palīdzību tiek attīstīta jauna eksperimentālā tehnoloģija - potenciāli jauns kolorektālā vēža skrīnings. Jāatzīmē, ka šobrīd aktīvi norīt iegūto datu analīze, rezultātu interpretācija.

GISTAR pētījuma iesaistītie zinātnieki atgādina - gremošanas sistēmas audzēji sastāda lielu daļu no kopējā audzēju skaita visā pasaulē un katru gadu tiek diagnosticēti 3.88 miljoni jauni saslimšanas gadījumi, kā arī no gremošanas sistēmas audzējiem katru gadu mirst 2.83 miljonu cilvēku.

Kolorektālais (resnās un taisnās zarnas) vēzis un kuņģa vēzis ir visplašāk izplatītie gremošanas sistēmas audzēji. Daudzus no vēža gadījumiem ir iespējams novērst: diagnosticējot ļaundabīgo procesu savlaicīgi, lielāko daļu no audzējiem (tai skaitā arī kolorektālo un kuņģa vēzi) ir iespējams veiksmīgi ārstēt. GISTAR ir zinātnisks pētījums, kura nolūks ir veicināt kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanos.

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACTEU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Informāciju sagatavoja:

Oskars Vizbulis

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta

sabiedrisko attiecību speciālists

oskars.vizbulis@lu.lv

+371 29336796

www.kpmi.lu.lv