Pakalpojumi

Neatliekamā medicīniskā palīdzība Stacionārie pakalpojumi Ambulatorie pakalpojumi
Jaunumi Stiprinot E-veselības drošību, no 1. janvāra plānotas pieslēgšanās izmaiņas

No 2024. gada 1. janvāra plānotas pieslēgšanās jeb personas identifikācijas izmaiņas e-veselības portālā www.eveseliba.lv, paredzot iedzīvotājiem un veselības nozares profesionāļiem pieslēgšanos tikai ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni eParaksts mobile vai personas apliecību (eID karti). Vienlaikus Valsts reģionālās attīstības aģentūra veic sagatavošanās darbus, lai iedzīvotāji kā pieslēgšanās rīku varētu izmantot arī mobilās lietotnes Smart-ID kvalificēto versiju. Savukārt juridiskās personas varēs izmantot arī savulaik saņemto eParaksta karti.

Lasīt vairāk >
Turpmāk slimnīcas valde darbosies divu cilvēku sastāvā

2023.gada 02. oktobrī notikušajā SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” padomes sēdē un dalībnieku sapulcē ir apstiprinātas izmaiņas kapitālsabiedrības statūtos. Turpmāk valdē būs divi valdes locekļi, līdzšinējo trīs vietā. Atbilstoši izmaiņām, ieviestas arī divas jaunas amata vietas - ārstniecības direktors un ārstniecības direktora vietnieks, kurus attiecīgi ieņems Edvīns Striks un Arta Gertnere.

Lasīt vairāk >
Paziņojums par dalībnieku sapulci

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu, 70.panta 1.daļu un Komerclikuma 214.pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (turpmāk – Sabiedrība) Valde sasauc attālinātu ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 2.oktobrī plkst. 14.00. Dalībnieku sapulce notiks izmantojot videokonferenžu rīku Zoom Meeting.

Lasīt vairāk >
Liepājas Reģionālajā slimnīcā atjaunota glābējsilīte

Liepājas Reģionālajā slimnīcā atjaunota un turpina darboties glābējsilīte. “Glābējsilīte jeb Baby box ir vieta bērna dzīvībai. Tāda bērna, kura māte, dažādu iemeslu dēļ, ir gatava jaundzimušo atstāt vārtrūmē vai kāpņu telpā, iemest miskastē vai akā. Mūsu rokās ir nostāties šī bērna pusē un palīdzēt viņam izdzīvot,” stāsta sabiedrisko attiecību kompānijas „Divi gani” pārstāve, kas ir projekta Baby Box, jeb Glābējsilīte īstenotāji Latvijā.

Lasīt vairāk >
Līga Priedena atkāpjas no slimnīcas valdes priekšsēdētājas amata

SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” valdes priekšsēdētāja Līga Priedena ir pieņēmusi lēmumu personīgu iemeslu dēļ atkāpties no slimnīcas valdes priekšsēdētājas amata. Saskaņā ar 18.09.2023. slimnīcas padomei iesniegto iesniegumu, L. Priedena amata pienākumus pārtrauks pildīt 2023. gada 30.septembrī.


Lasīt vairāk >
Aicinām sievietes piedalīties aptaujā par dzemdību pieredzi stacionārā

Lai turpinātu uzlabot SIA “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” sniegto pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitāti, kopš 2023.gada 25.augusta slimnīcā ir ieviesta aptaujas anketa sievietēm, kuras pēc dzemdībām izrakstās no stacionāra. Aptauja ir anonīma un rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Lasīt vairāk >
Par personām bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujām

Personas, bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, var nesaņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka 2023. gada 20.aprīlī spēkā stājās grozījumi Imigrācijas likumā, kura Pārejas noteikumos noteikts, ka Krievijas Federācijas pilsonim, kurš ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju, šī atļauja ir derīga līdz:

Lasīt vairāk >
Veiksmīgi noslēgušās HYCOR projekta klīniskās aktivitātes Liepājas pētījumu centrā

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu Liepājā veiksmīgi noslēguši projekta GISTAR klīniskās aktivitātes, uz kura bāzes tika īstenots arī projekts HYCOR jeb hibrīda sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam.

GISTAR ir daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni, bet HYCOR ir hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam. Zinātniskais pētījums izstrādāts, lai meklētu jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības samazināšanai augsta riska zonās. Pavisam GISTAR pētījumā iekļauti 11 223 dalībnieki, no tiem 842 – pētījuma centrā Liepājā.

Lasīt vairāk >
Iedzīvotājus, kuri neapmeklē ģimenes ārstu, aicina veikt bezmaksas profilaktisko apskati

Iedzīvotājus, kuri pēdējo trīs gadu laikā nav vērsušies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar kādu saslimšanu vai sūdzību par veselību, aicina veikt valsts apmaksātu profilaktisko apskati. Lai līdz gada beigām prakses varētu organizēt savu darbu un individuāli uzrunāt šos pacientus ierasties uz apskati, ģimenes ārstu praksēm novirzīti 5,5 miljoni eiro, informē Nacionālais veselības dienests (NVD). Šos līdzekļus varēs izmantot atbilstoši konkrētas prakses vajadzībām. Piemēram, prakses nodarbināto papildu darba laika apmaksai, papildu darbinieku piesaistei, nepieciešamo informācijas tehnoloģiju vai rīku iegādei u.c.  

 

Lasīt vairāk >